V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi

Untitled Document


  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi; elektrik,elektronik, enerji, aydınlatma, otomasyon ile elektrik mühendisliğinin diğerönemli sektörlerinin yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi’ninbeşincisini düzenliyor.

  Meslek alanımıza ilişkin gelişmelerin izlenmesi,üniversiteler ile sanayi arasında işbirliğinin sağlanması, mühendislikuygulamalarının ve etkileşim içinde bulunan diğer alanlardaki bilimsel veteknolojik gelişmelerin sunulması, değerlendirilmesi ve tartışılması amacıylagerçekleştirilen etkinliğin ilki 2009 yılında 1024 kişinin katılımıyla;ikincisi 2011 yılında 1348 kişinin katılımıyla; üçüncüsü 2013 yılında 4476kişinin katılımıyla; dördüncüsü 2015 yılında 5032 kişinin katılımıylagerçekleştirilmiştir. Etkinliklerin bir yenisi V. Elektrik Tesisat UlusalKongre ve Sergisi adı altında 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir TepekuleKongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecektir.

  Kongre çerçevesinde; IX.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, IV.Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, III. Güç ve Enerji SistemleriSempozyumu’nun yanısıra geleceğin mühendisliğine ilişkin değerlendirmelerinolacağı Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları başlıklı özel etkinlik ile SMMHizmetleri ve Yapı Denetim konularını içeren Yapılarda Elektrik Tesisatıbaşlıklı iki özel oturum düzenlenerek katılımcıların zengin içeriklietkinliklerle buluşması sağlanacaktır.

  Uygulamaları, projeleri, hedefleri ile ülkemizsanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen, elektrik, elektronik, enerji,aydınlatma, otomasyon sektörlerinin bileşeni tüm kişi ve kuruluşlarla Kongre veSergimizde birarada olmayı diliyoruz.


FOTOĞRAFLAR
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
Copyright © 2016 | Asl Güvenlik & Otomasyon Sistemleri